AKADEMİ

UMA - Urla Müzik Akademisi 1800'lü yıllarda görkemli bir rum konutu olarak inşa edilmiş. Daha sonraki yıllarda farklı birçok amaca hizmet vermiş. 2009 yılından beri Urla Müzik Akademisi adı altında profesyonel klasik müzik eğitimi alan usta müzisyenlerin dünyaca ünlenmiş virtüöz pedagoglarla çalışmalarını sağlıyor. Katılan genç müzisyenlerin dünya standartlarına yükselmelerinde elçi olma görevini üstleniyor.

İthaf: Miguel Angel Estrella ( Piyanist, Arjantin )

Anısına: Andrée Sommer ( Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, Piyanist )

Sanat Danışmanları:

Mahir Çakar (Stutgart Devlet Orkestrası Eski Korno Grup Şefi ve Solo Korno)

Tolga Alpay (İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Fagot Grup Şefi)

Muharrem Cenker (Münster Opera ve Oda Orkestraları, Baş Keman )

İbrahim Yazıcı (İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Şefi)

İnci Coşkuner (Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, Piyanist)